Lyn Thielemans

Klinisch Psycholoog en Relatie- en gezinstherapeut (io)

GDPR en gegevensbescherming


Er wordt rekening gehouden met de gegevensbescherming GDPR (General Data Protection Regulation). Om een goede zorg te kunnen verlenen worden enkele gegevens van jou en/of je gezin bijgehouden, namelijk:


  • Identificatiegegevens
  • Mutualiteit
  • Rijksregisternummer
  • Gezondheidsgegevens (bv. diagnose, behandelingen,…)
  • Opleidings- of jobgegevens
  • Indien relevant voor de behandeling: gegevens over familieleden
  • Eventueel financiële gegevens


Het verzamelen van deze gegevens is van belang om een kwaliteitsvolle zorg te kunnen verlenen, prestaties te kunnen aanrekenen en om eventuele klachten- en of schadegevallen te kunnen opvolgen.


We zijn wettelijk verplicht om deze gegevens 30 jaar te bewaren. Jouw psycholoog is verantwoordelijk voor het verzamelen en het bewaren van jouw dossier. Indien je dit wenst kan je jouw patiëntendossier inkijken, na een schriftelijk verzoek aan jouw psycholoog.


Alle gegevens en informatie die je aan je psycholoog vertelt vallen onder het beroepsgeheim. We delen enkel gegevens indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. andere zorgverleners,…), bij regelgeving of wettelijke verplichting (bv. terugbetalingsattesten van mutualiteiten,…), bij opvolging van klachten- en/of schadegevallen of wanneer je hierin uitdrukkelijk toestemt. Indien er gegevens dienen gedeeld te worden, zal dit steeds op voorhand met jou besproken worden.